PENGENALAN

Saturday, February 6, 2010

Portal ini bertujuan bagi mengurus secara online urusan perjawatan sekolah-sekolah Menengah di Daerah Johor Bahru. Semua personel yang terlibat dalam urusan perjawatan akan menggunakan portal ini untuk mendapatkan maklumat terkini dan mengisi maklumat peribadi terkini secara online melalui sistem online yang disediakan. Adalah diharapkan, inovasi ini memberi impak yang besar dalam memastikan urusan perjawatan Sekolah-sekolah menengah Daerah Johor Bahru akan selari dengan kehendak semasa.

 
Bloggerized by webmaster